QA&QC

Systém globálního dodavatelského řetězce surovin

● Přísné schvalování výběru dodavatele.

● Systém sledovatelnosti

Odběr a analýza surovin

● Analýza analýzy suroviny

● Přísně kontrolujte nečistoty

Výrobní

● Přísné zpracování podle ISO9001, HACCP

● Analýza v každé fázi zpracování

Kontrola hotového výrobku

● QA&QC otestuje každou dávku před uskladněním.

● Nabídněte COA každé šarže

● Kontrola kvality je úspěšná

Skladování

● Sklad produktů

● Uchovávání zboží v dobře uzavřené nádobě mimo vlhkost, světlo, kyslík.